Season 2006 Artiste Schedules

DATE   TIME   ARTIST   PROGRAMME Venue Sabha
28/12/2006  2:00 PM A. Bhavadharini  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
19/12/2006  12:45 PM A. Gayathri Dhevi  Vocal TTK Auditorium Music Academy
9/12/2006 7.00 pm  A. Kanyakumari and Embar Kannan  Violin duet Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
22/12/2006  6:15 PM A. Kanyakumari and Embar Kannan  Violin duet Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
24/12/2006  10:00 AM A. Kanyakumari and Embar Kannan  Violin duet Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
27/12/2006  7:30 PM A. Kanyakumari, V. Sanjeev  Violin Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
3/1/2007 7:30 PM A. Lakshman  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kapali Fine Arts
2/12/2006 6:00 PM A. Rohit  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
30/12/2006  9:00 AM A. S. Murali  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
19/12/2006  4:00 PM A. Vasudha Kesav  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
1/1/2007 9:00 AM Abaswaram Ramjhi's Isai Mazhalai  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
24/12/2006  10:00 AM Abhishek Raghuram  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
27/12/2006  4:00 PM Abhishek Raghuram  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
31/12/2006  4:15 PM Abhishek Raghuram  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
25/12/2006  2:30 PM Aishwarya  Violin Rani Seethai Hall Kalarasana
26/11/2006  5:00 PM Aishwarya Raghavan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
29/11/2006  5:00 PM Akkarai Sisters  Violin duet Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
11/12/2006 4:15 PM Akkarai Subhalakshmi  Violin Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
18/12/2006  4:00 PM Akkarai Subhalakshmi and Akkarai Swarnalatha  Violin duet Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
13/12/2006  7:30 PM Akshaya Rangarajan  Bharathanatyam R. K. Swamy Auditorium  Kapali Fine Arts
13/1/2007  4:30 PM Alapana Nayak  Odissi Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
11/12/2006 4:30 PM Alleppey Venkatesan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
10/1/2007 7:30 PM Ambika Kameshwar  Dance ballet  Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
30/12/2006  11:00 AM Amirtham Gopal Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
9/12/2006 5:00 PM Amritha Murali  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
1/1/2007 12:30 PM Amritha Murali  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
31/12/2006  2:45 PM Amritha Murali  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
20/12/2006  12:30 PM Amrutha Venkatesh  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
8/12/2006 7:30 PM Ananda Shankar Jayant  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
2/1/2007 7:30 PM Ananda Shankar Jayant  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
16/12/2006  7:30 PM Anita Guha  Dance Drama Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
17/12/2006  7:30 PM Anita Guha  Dance Drama Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
18/12/2006  7:30 PM Anita Guha  Dance Drama Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
20/12/2006  7:30 PM Anita Guha  Dance ballet  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
27/12/2006  6:30 PM Anita Guha  Dance Ballet Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
29/12/2006  6:30 PM Anita Guha  Dance ballet Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
30/12/2006  7:30 PM Anita Ratnam  Dance Drama Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
24/1/2007  7:30 PM Anu Narayanan  Odissi  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
11/1/2007 7:30 PM Anuradha and Sridhar  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
14/12/2006  7:30 PM Anuradha and Sridhar  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
30/12/2006  9:00 AM Anuradha Krishnamurthy  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
19/12/2006  6:00 PM Anwesha Das  Bharathanatyam  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
13/12/2006  5:30 PM Archana Moorthy  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
17/12/2006  5:00 PM Aruna Ranganathan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
19/12/2006  4:00 PM Aruna Ranganathan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
26/12/2006  4:30 PM Aruna Ranganathan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
6/12/2006 6:30 PM Aruna Sairam  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
4/1/2007 7:15 PM Aruna Sairam  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
13/12/2006  6:30 PM Aruna Sairam  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
17/12/2006  4:00 PM Aruna Sairam  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
21/12/2006  6:30 PM Aruna Sairam  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
24/12/2006  4:25 PM Aruna Sairam  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
27/11/2006  6:30 PM Aruna Sairam  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
27/12/2006  6:00 PM Aruna Sairam  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
30/12/2006  4:45 PM Aruna Sairam  Vocal TTK Auditorium Music Academy
31/12/2006  7:15 PM Aruna Sairam  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
26/12/2006  2:30 PM B. Arundhati  Vocal TTK Auditorium Music Academy
3/12/2006 5:00 PM B. Kannan  Veena Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
15/12/2006  4:30 PM B. Kannan  Veena Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
17/12/2006  10:00 AM B. Kannan  Veena Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
8/12/2006 4:30 PM B. Rajam Iyer  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
20/12/2006  10:00 AM B. Rajam Iyer  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
30/12/2006  12:45 PM B. Sivakumar  Veena TTK Auditorium Music Academy
31/12/2006  6:00 PM B. Sivakumar  Veena PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
9/12/2006 4:15 PM B. Vijayagopal  Flute Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
19/12/2006  10:00 AM B. Vijayagopal  Flute Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  6:45 PM B. Vijayagopal  Flute  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
28/12/2006  4:30 PM B. Vijayagopal  Flute Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
23/12/2006  9:00 AM Bangalore M. S. Sheela  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
28/12/2006  4:45 PM Bangalore M. S. Sheela  Vocal TTK Auditorium Music Academy
5/1/2007 2:45 PM Bhairavi and Malavi  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
18/12/2006  12:30 PM Bhairavi and Malavi  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
28/11/2006  5:00 PM Bhairavi and Malavi  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
24/12/2006  7:30 PM Bharathanjali group  Dance Ballet Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
21/12/2006  7:30 PM Bharathi Sivaji  Mohini Attam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  7:30 PM Bharathi Sivaji  Mohini Attam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
4/1/2007 7:15 PM Bhargavi Gopalan  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
13/12/2006  6:30 PM Bhargavi Gopalan  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
25/12/2006  6:30 PM Bhargavi Gopalan  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
29/12/2006  7:15 PM Bhargavi Gopalan  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
21/12/2006  12:45 PM Bhavadharini Anantharaman  Vocal TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  3:45 PM Bhavadharini Anantharaman  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
6/12/2006 4:30 PM Bombay Jayashri Ramnath  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
8/12/2006 6:30 PM Bombay Jayashri Ramnath  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
17/12/2006  6:15 PM Bombay Jayashri Ramnath  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
23/12/2006  4:00 PM Bombay Jayashri Ramnath  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
24/12/2006  6:00 PM Bombay Jayashri Ramnath  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
27/12/2006  4:45 PM Bombay Jayashri Ramnath  Vocal TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  4:30 PM Bombay Jayashri Ramnath  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
1/12/2006 6:00 PM Bombay Sisters  Inauguration YGP Auditorium Bharat Kalachar
5/12/2006 7:15 PM Bombay Sisters  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
1/1/2007 6:00 PM Bombay Sisters  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
18/12/2006  5:00 PM Bombay Sisters  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
23/12/2006  5:15 PM Bombay Sisters  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
21/12/2006  9:00 AM Booshani Kalyanaraman  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
14/12/2006  6:15 PM Bragha Bessell  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
10/12/2006 4:30 PM Bushani Kalyanaraman  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
9/12/2006 9:00 AM Carnatica Brothers Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
19/12/2006  4:30 PM Carnatica Brothers  Vocal  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
21/12/2006  2:30 PM Carnatica Brothers  Vocal TTK Auditorium Music Academy
22/12/2006  2:00 PM Carnatica Brothers  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
23/12/2006  6:30 PM Carnatica Brothers  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
24/12/2006  9:00 AM Carnatica Brothers  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
25/12/2006  10:00 AM Carnatica Brothers  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
26/12/2006  6:30 PM Carnatica Brothers  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
29/12/2006  4:00 PM Carnatica Brothers  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
10/1/2007 7:30 PM Charanya Ragothaman  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
2/12/2006 5:00 PM Charulatha Mani  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
7/12/2006 5:30 PM Charulatha Mani  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
12/12/2006 2:45 PM Charulatha Mani  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
2/1/2007 2:00 PM Charulatha Mani  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  4:30 PM Charulatha Mani  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
22/12/2006  4:00 PM Charulatha Mani  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
25/12/2006  12:45 PM Charulatha Mani  Vocal TTK Auditorium Music Academy
27/12/2006  3:15 PM Charulatha Mani  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
29/12/2006  2:00 PM Charulatha Mani  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
31/12/2006  1:30 PM Charulatha Mani  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
8/12/2006 4:15 PM Charumathy Raghuraman  Violin Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
16/12/2006  4:30 PM Charumathy Ramachandran  Vocal  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
21/12/2006  10:00 AM Charumathy Ramachandran  Vocal TTK Auditorium Music Academy
6/12/2006 5:00 PM Chinmaya Sisters  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
4/1/2007 9:00 AM Chinmaya Sisters  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
15/12/2006  4:30 PM Chinmaya Sisters  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
21/12/2006  2:00 PM Chinmaya Sisters  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
23/12/2006  3:00 PM Chinmaya Sisters  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
27/12/2006  2:30 PM Chinmaya Sisters  Vocal TTK Auditorium Music Academy
23/12/2006  7:30 PM Chitra Visweswaran  Dance Ballet  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
27/12/2006  7:30 PM Chitra Visweswaran  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
30/12/2006  6:30 PM Chitra Visweswaran  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
1/1/2007 11:00 AM Crazy Mohan  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
25/12/2006  6:30 PM Crazy Mohan  Drama Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
16/12/2006  4:45 PM D. Balakrishna  Veena TTK Auditorium Music Academy
10/12/2006 5:30 PM Deepika Reddy  Kuchupudi Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
17/12/2006  12:30 PM Delhi Muthukumar  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
19/12/2006  5:45 PM Divya Baskaran  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
12/12/2006 5:30 PM Divya Kasturi  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
28/12/2006  4:15 PM Divya Kasturi  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
31/12/2006  7:15 PM Divya Kasturi  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
2/1/2007 7:30 PM Divya Raman  Bharathanatyam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
4/1/2007 4:30 PM Divya Sruthi  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
17/1/2007 6:00 PM Divyasena  Kuchupudi  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
4/12/2006 4:15 PM Dr. R. Ganesh  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
10/12/2006 4:30 PM Dr. R. Ganesh  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
11/12/2006 7:00 PM Dr. R. Ganesh  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
22/12/2006  9:00 AM Dr. R. Ganesh  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
23/12/2006  4:30 PM Dr. R. Ganesh  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
30/12/2006  5:00 PM Dr. R. Ganesh  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
30/12/2006  2:00 PM Dr. R. Ganesh  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
31/12/2006  4:00 PM Dr. R. Ganesh  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
14/12/2006  6:00 PM E. Gaayathri  Veena MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
18/12/2006  6:30 PM E. Gaayathri  Veena Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
19/12/2006  6:30 PM E. Gaayathri  Veena PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
21/12/2006  7:00 PM E. Gaayathri  Veena Rani Seethai Hall Kalarasana
30/12/2006  7:30 PM E. Gaayathri  Veena Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
20/12/2006  10:00 AM G. S. Mani  Vocal TTK Auditorium Music Academy
4/12/2006 7:15 PM G. Sivani  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
24/12/2006  4:30 PM Ganesh  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
1/1/2007 7:30 PM Ganesh and Kumaresh  Violin duet TTK Auditorium Music Academy
16/12/2006  6:30 PM Ganesh and Kumaresh  Violin duet Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
19/12/2006  6:30 PM Ganesh and Kumaresh  Violin duo Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
29/12/2006  6:15 PM Ganesh and Kumaresh  Violin duet Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
22/12/2006  4:15 PM Ganesh Viswanathan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
8/1/2007 4:30 PM Gayathri and Pankajam  Kuchupudi Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
27/12/2006  2:00 PM Gayathri Balagurunathan  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  12:30 PM Gayathri Devi  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
4/12/2006 5:00 PM Gayathri Girish  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
17/12/2006  7:30 PM Gayathri Girish  Vocal TTK Auditorium Music Academy
19/12/2006  6:45 PM Gayathri Girish  Vocal  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
24/12/2006  10:00 AM Gayathri Girish  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
25/12/2006  10:00 AM Gayathri Girish  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
30/12/2006  9:00 AM Gayathri Girish  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
31/12/2006  9:00 AM Gayathri Girish  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
24/12/2006  7:30 PM Gayathri Vaidhyanathan and Satish  Bharathanatyam Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
8/12/2006 4:00 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
10/12/2006 4:30 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
12/12/2006 7:00 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
16/12/2006  4:15 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
20/12/2006  6:30 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
24/12/2006  2:30 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
25/12/2006  4:00 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
28/12/2006  4:30 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
30/12/2006  10:00 AM Gayathri Venkataraghavan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
31/12/2006  3:00 PM Gayathri Venkataraghavan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
1/1/2007 2:45 PM Geetha Bennett  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
19/12/2006  4:30 PM Geetha Bennett Ramanathan  Veena Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
20/12/2006  10:00 AM Geetha Bennett Ramanathan  Veena Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
27/12/2006  10:00 AM Geetha Bennett Ramanathan  Veena Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
29/12/2006  10:00 AM Geetha Bennett Ramanathan  Veena  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
9/12/2006 6:30 PM Geetha Krishnamurthy  Veena Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
1/1/2007 4:00 PM Geetha Krishnamurthy  Veena Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
18/12/2006  4:30 PM Geetha Krishnamurthy  Veena  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
23/12/2006  5:00 PM Geetha Krishnamurthy  Veena Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
24/12/2006  5:15 PM Geetha Krishnamurthy  Veenai Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
27/12/2006  6:45 PM Geetha Krishnamurthy  Veena Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
7/1/2007 9:00 AM Geetha Raja  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
26/12/2006  9:00 AM Geetha Raja  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
7/12/2006 4:30 PM Geetha Rajasekar  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
12/12/2006 4:15 PM Geetha Rajasekar  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
18/12/2006  7:30 PM Geetha Rajasekar  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
23/12/2006  9:00 AM Geetha Rajasekar  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
28/12/2006  5:15 PM Geetha Rajasekar  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
9/12/2006 7:00 PM Ghatam Karthick Heart Beat Ensemble Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
4/12/2006 7:00 PM Ghatam Karthick  Heart Beat Ensemble YGP Auditorium Bharat Kalachar
10/12/2006 10:00 AM Ghatam Karthick  Heart Beat Ensemble Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
28/12/2006  6:15 PM Ghatam Karthick  Heart Beat Ensemble Rani Seethai Hall Kalarasana
31/12/2006  8:00 PM Ghatam Karthick  Heart Beat Ensemble PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
2/1/2007 10:00 AM Ghatam S. Karthick  Heart Beat Music Ensemble Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
11/12/2006 5:30 PM Girish Panicker  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
4/1/2007 7:30 PM Girish Panicker  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
27/12/2006  6:15 PM Gopal Saptaswaram  Light-classical Jugalbandi Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
21/12/2006  7:30 PM Gopika Varma  Mohini Attam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
31/12/2006  4:45 PM Gundecha Brothers  Hindustani vocal TTK Auditorium Music Academy
26/12/2006  12:45 PM H. S. Prashanth  Violin TTK Auditorium Music Academy
14/12/2006  5:30 PM H. Sunitha - Kalapradarshini  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
12/12/2006 4:30 PM Harish  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
12/1/2007 7:30 PM Himaja Ramasaran  Dance ballet  Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
9/12/2006 4:00 PM Hyderabad Brothers  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
24/12/2006  6:30 PM Hyderabad Brothers  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
25/12/2006  4:00 PM Hyderabad Brothers  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
27/12/2006  7:15 PM Hyderabad Brothers  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
28/12/2006  5:00 PM Hyderabad Brothers  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
29/12/2006  6:30 PM Hyderabad Brothers  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
22/12/2006  9:00 AM Hyderabad S. K. Venkatachari  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
18/12/2006  9:00 AM Hyderabad Sisters  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
1/1/2007 9:00 AM Injikkudi M. Subramaniam  Nadaswaram Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
31/12/2006  3:00 PM Injikudi E. M. Subramaniam  Nadaswaram Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
14/1/2007  4:00 PM Injikudi M. Subramaniam  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
22/12/2006  2:45 PM Iyer Brothers  Veena Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
25/12/2006  3:00 PM Iyer Brothers  Veena MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
27/12/2006  2:45 PM Iyer Brothers  Veena Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
17/12/2006  7:30 PM J. Smruthi  Bharathanatyam R. K. Swamy Auditorium  Kapali Fine Arts
22/1/2007  7:30 PM J. Suriyanarayanamurthy  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
3/12/2006 6:00 PM J. V. Deepak  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
21/12/2006  9:00 AM J.T. Jeyaraaj Krishnan and Jayasri Jeyaraaj Krishnan  Veena Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
19/12/2006  4:30 PM Janaki Ganesan  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
3/1/2007 7:15 PM Janaki Ganesh  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
2/1/2007 5:45 PM Janaki Rangarajan  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
4/12/2006 6:30 PM Janardhan  Sitar Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
16/12/2006  7:00 PM Jayabharati  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
27/11/2006  5:00 PM Jayalakshmi Sekar  Veena Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
30/12/2006  12:15 PM Jayalakshmi Sekar  Veena  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
20/12/2006  3:15 PM Jayamangala Krishnamani  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
20/12/2006  12:45 PM Jayamangala Krishnamani  Vocal TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  9:30 AM Jayanthi Kumaresh  Veena Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
12/12/2006 7:00 PM Jayanthi Subramaniam  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
6/1/2007 7:30 PM Jayanthi Subramaniam  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
29/12/2006  7:30 PM Jayanthi Subramaniam  Bharathantyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
23/12/2006  9:00 AM Jayaprada Ramamurthy  Flute Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
19/12/2006  6:15 PM Jyotsna Jagannathan  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
3/1/2007 5:45 PM Jyotsna Vaideeswaran  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
16/12/2006  2:30 PM K. Bhaskaran  Flute TTK Auditorium Music Academy
25/12/2006  5:00 PM K. Bhaskaran  Flute Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
8/12/2006 5:00 PM K. Gayathri  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
16/12/2006  12:30 PM K. Gayathri  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
31/12/2006  12:45 PM K. Gayathri  Vocal TTK Auditorium Music Academy
1/1/2007 6:00 PM K. J. Yesudoss  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
3/1/2007 6:30 PM K. J. Yesudoss  Vocal Narada Gana Sabha  Kapali Fine Arts
14/12/2006  6:30 PM K. J. Yesudoss  Vocal  Kamaraj Memorial Hall  Kartik Fine Arts
16/12/2006  4:00 PM K. J. Yesudoss  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
17/12/2006  7:15 PM K. J. Yesudoss  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
19/12/2006  4:30 PM K. J. Yesudoss  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
22/12/2006  7:30 PM K. J. Yesudoss  Vocal TTK Auditorium Music Academy
23/12/2006  6:30 PM K. J. Yesudoss  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
25/12/2006  7:30 PM K. J. Yesudoss  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
27/12/2006  6:30 PM K. J. Yesudoss  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
28/12/2006  7:15 PM K. J. Yesudoss  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
26/12/2006  10:00 AM K. R. Saranathan Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
6/12/2006 10:00 AM K. R. Saranathan  Vocal  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
14/12/2006  4:30 PM K. R. Saranathan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
24/12/2006  9:00 AM K. R. Saranathan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
31/12/2006  10:00 AM K. R. Saranathan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
2/1/2007 4:00 PM K. Sathyanarayanan  Keyboard Rani Seethai Hall Kalarasana
2/1/2007 10:30 AM K. Sathyanarayanan  Keyboard Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
19/12/2006  2:00 PM K. Sathyanarayanan  Keyboard Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
23/12/2006  5:00 PM K. Sathyanarayanan  Keyboard PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
23/12/2006  12:30 PM K. Sathyanarayanan  Keyboard Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  10:00 AM K. Sathyanarayanan  Keyboard Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
10/1/2007 5:45 PM K. V. Sathya Sangeetha  Kuchupudi Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
19/12/2006  4:45 PM Kadri Gopalanath  Saxophone TTK Auditorium Music Academy
1/1/2007 6:45 PM Kadri Gopalnath  Saxophone  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
15/12/2006  7:00 PM Kadri Gopalnath  Saxophone Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
20/12/2006  6:30 PM Kadri Gopalnath  Saxophone Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
21/12/2006  6:30 PM Kadri Gopalnath  Saxophone PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
28/12/2006  6:15 PM Kadri Gopalnath  Saxophone Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
31/12/2006  5:00 PM Kadri Gopalnath  Saxophone Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
16/12/2006  7:15 PM Kalakshetra group  Dance drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
4/1/2007 7:00 PM Kalalayam's  Drama PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
7/1/2007 11:30 AM Kalanilayam's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
13/1/2007  2:45 PM Kallidaikurichi S. Venkatesan  Veena Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
1/1/2007 9:00 AM Kalpana Venkat  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
18/12/2006  10:00 AM Kalpana Venkat  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
30/12/2006  5:00 PM Kalpana Venkat  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
19/12/2006  7:30 PM Kalyanapuram Aaravamudhachariar  Katha Kalakshepam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
31/12/2006  9:00 AM Kalyani Menon  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
2/1/2007 7:30 PM Kamalendran Niradari  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kapali Fine Arts
6/1/2007 7:15 PM Kapilan Sisters  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
18/12/2006  10:00 AM Karaikudi Subramaniam  Veena TTK Auditorium Music Academy
5/1/2007 7:15 PM Kartiyayini Srinivas  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
23/12/2006  10:00 AM Kathadi Ramamurthy  Drama Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
25/12/2006  11:00 AM Kathadi Ramamurthy  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
30/12/2006  6:30 PM Kathadi Ramamurthy  Drama Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
22/12/2006  5:45 PM Kavita Dwibedi  Odissi Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
1/1/2007 5:15 PM Kavita Ramu  Bharathanatyam Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
28/12/2006  6:15 PM Kavita Ramu  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
28/12/2006  2:45 PM Kiranavali Vidyasankar Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
30/12/2006  1:30 PM Kiranavali Vidyasankar Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
24/12/2006  5:00 PM Kolkatta Shankar  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
6/1/2007 11:00 AM Komal Swaminathan's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
10/12/2006 11:00 AM Koothabiran  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
6/1/2007 7:15 PM Kovai Padmabhan's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
1/1/2007 6:15 PM Krishnakumari Narendran  Bharathanatyam Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
22/12/2006  7:15 PM Krishnakumari Narendran  Dance Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
25/12/2006  7:15 PM Krishnakumari Narendran  Dance Drama Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
31/12/2006  6:30 PM Krishnakumari Narendran  Dance ballet Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
23/12/2006  7:15 PM Kunnakudi R. Vaidyanathan  Violin Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
25/12/2006  4:30 PM Kunnakudi R. Vaidyanathan  Violin solo Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
13/12/2006  6:45 PM Kunnakudi Vaidyanathan  Violin  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
17/12/2006  6:30 PM Kunnakudi Vaidyanathan  Violin PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
4/1/2007 5:45 PM Lakshitha Saravanan  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
9/12/2006 6:15 PM Lakshmi Gopalaswamy  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
2/1/2007 7:30 PM Lakshmi Hariharan  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
27/12/2006  2:30 PM Lakshmi Rajagopalan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
23/12/2006  2:00 PM Lakshmi Ramaswami  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
2/1/2007 4:00 PM Lakshmi Rangarajan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
18/12/2006  10:00 AM Lakshmi Rangarajan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  4:30 PM Lakshmi Rangarajan  Vocal  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
28/12/2006  2:30 PM Lakshmi Shriram  Hindustani Concert TTK Auditorium Music Academy
3/1/2007 10:30 AM Lakshmi Sreeram  Hindustani Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
1/1/2007 9:00 AM Lalgudi G. Jayaraman, G.J.R. Krishnan and Vijayalakshmi  Violin trio MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
9/12/2006 6:45 PM Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi Vijayalakshmi  Violin Duet  YGP Auditorium Bharat Kalachar
11/12/2006 6:15 PM Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi Vijayalakshmi  Violin Duet  Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
18/12/2006  4:00 PM Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi Vijayalakshmi  Violin Duet  Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
22/12/2006  4:45 PM Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi Vijayalakshmi  Violin Duet  TTK Auditorium Music Academy
23/12/2006  4:30 PM Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi Vijayalakshmi  Violin Duet Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
29/12/2006  6:45 PM Lalgudi G.J.R. Krishnan and Lalgudi Vijayalakshmi  Violin Duet  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
6/1/2007 9:00 AM Lalgudi Vijayalakshmi  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
9/1/2007 7:15 PM Lata and Gita  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
7/12/2006 2:45 PM Lata Ramchand  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
13/12/2006  4:30 PM Latha Ramchand  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
19/12/2006  10:00 AM Latha Ramchand  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
27/12/2006  3:00 PM Latha Ramchand  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
31/12/2006  6:00 PM Lavanya Ananth  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
15/12/2006  7:00 PM Leela Samson  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
17/12/2006  7:30 PM Leela Samson  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
3/1/2007 7:30 PM Logambal Souprayen  Dance Drama Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
18/12/2006  2:30 PM M. Balamuralikrishna  Vocal TTK Auditorium Music Academy
22/12/2006  2:00 PM M. Balamuralikrishna  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
23/12/2006  1:30 PM M. Balamuralikrishna  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
31/12/2006  10:00 AM M. Balamuralikrishna  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
27/12/2006  6:30 PM M. Chandrasekaran and G. Bharathi  Violin Duet PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
18/12/2006  6:15 PM M. Lalitha and M. Nandini  Violin Duet Rani Seethai Hall Kalarasana
19/12/2006  6:30 PM M. Lalitha and M. Nandini  Violin Duet Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
17/12/2006  7:30 PM M. Lalitha, M. Nandhini  Violin Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
22/12/2006  4:30 PM M. Narmada  Violin Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
31/12/2006  4:00 PM M. Narmada  Violin Rani Seethai Hall Kalarasana
18/12/2006  9:00 AM M. Premeela Gurumurthy  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
22/12/2006  2:30 PM M. Premeela Gurumurthy  Thirumurai Isai Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
21/12/2006  6:45 PM M. S. Gopalakrishnan and M. Narmada  Violin Duet Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
24/12/2006  4:30 PM M. S. Gopalakrishnan and M. Narmada  Violin duet Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
20/12/2006  10:00 AM M. S. Lavanya and M. Subbalakshmi  Saxophone Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
23/11/2006  5:30 PM M. S. Lavanya and M. Subbalakshmi  Saxophone Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
27/12/2006  4:30 PM M. S. Lavanya and M. Subbalakshmi  Saxophone Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
31/12/2006  7:30 PM M. S. Sheela  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
7/12/2006 10:00 AM M. Sankarikrishnan  Vocal  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
20/12/2006  7:30 PM M. V. Narasimhachari and Vasanthalakshmi  Dance Drama Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
14/12/2006  7:15 PM Madurai G. S. Mani  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
26/12/2006  7:30 PM Madurai G. S. Mani  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
15/12/2006  9:00 AM Madurai R. Sundar  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
20/12/2006  4:15 PM Madurai R. Sundar  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
21/12/2006  10:00 AM Madurai R. Sundar  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
31/12/2006  10:00 AM Madurai R. Sundar  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
12/12/2006 4:30 PM Madurai T. N. S. Krishna  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
1/1/2007 2:00 PM Madurai T. N. S. Krishna  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
29/12/2006  2:30 PM Madurai T. N. S. Krishna  Vocal TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  4:15 PM Madurai T. N. S. Krishna  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
31/12/2006  4:30 PM Madurai T. N. S. Krishna  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
6/12/2006 6:45 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
7/12/2006 7:15 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
11/12/2006 6:30 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
14/12/2006  6:30 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
18/12/2006  6:00 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
22/12/2006  4:00 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
23/12/2006  4:30 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  6:30 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
25/12/2006  7:30 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
26/12/2006  6:30 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
29/12/2006  6:30 PM Madurai T. N. Seshagopalan  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
1/1/2007 10:00 AM Madurai T. N. Seshagopalan and T.N.S. Krishna  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
10/12/2006 4:00 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
12/12/2006 6:30 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
13/12/2006  4:30 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
18/12/2006  6:45 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
19/12/2006  6:30 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
24/12/2006  7:15 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
27/12/2006  5:00 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
28/12/2006  6:00 PM Maharajapuram Ramachandran  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
2/1/2007 6:30 PM Maharajapuram S. Ramachandran  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
19/12/2006  7:30 PM Maharajapuram Srinivasan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
21/12/2006  6:30 PM Maharajapuram Srinivasan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
30/11/2006  5:00 PM Mahati  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
4/1/2007 10:30 AM Maki Fukuda Kasai of Japan  Bharathanatyam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
24/12/2006  6:00 PM Malathy Iyengar  Dance  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
9/1/2007 5:45 PM Malavika Rampradeep  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
8/1/2007 5:45 PM Malavika Sarukkai  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
22/12/2006  6:30 PM Malavika Sarukkai  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
25/12/2006  7:30 PM Malavika Sarukkai  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
29/12/2006  7:30 PM Malavika Sarukkai  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
1/1/2007 4:30 PM Malladi Brothers  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
16/12/2006  4:30 PM Malladi Brothers  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
17/12/2006  4:30 PM Malladi Brothers  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
18/12/2006  6:30 PM Malladi Brothers  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
21/12/2006  6:00 PM Malladi Brothers  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
23/12/2006  6:30 PM Malladi Brothers  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
24/12/2006  5:00 PM Malladi Brothers  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
25/12/2006  5:00 PM Malladi Brothers  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
26/12/2006  4:45 PM Malladi Brothers  Vocal TTK Auditorium Music Academy
27/12/2006  6:15 PM Malladi Brothers  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
29/12/2006  6:45 PM Malladi Brothers  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
31/12/2006  9:30 AM Malladi Brothers  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
15/1/2007  6:30 PM Mambalam M. K. S. Siva  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
1/12/2006 5:00 PM Mambalam Sisters  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
6/12/2006 7:00 PM Mambalam Sisters  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
1/1/2007 2:00 PM Mambalam Sisters  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
16/12/2006  2:00 PM Mambalam Sisters  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
17/12/2006  4:30 PM Mambalam Sisters  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
18/12/2006  3:00 PM Mambalam Sisters  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
20/12/2006  4:00 PM Mambalam Sisters  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
23/12/2006  2:30 PM Mambalam Sisters  Vocal TTK Auditorium Music Academy
25/12/2006  9:00 AM Mambalam Sisters  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
25/12/2006  4:15 PM Mambalam Sisters  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
26/12/2006  4:00 PM Mambalam Sisters  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
27/12/2006  10:00 AM Mambalam Sisters  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
31/12/2006  4:30 PM Mambalam Sisters  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
31/12/2006  12:30 PM Manasi Prasad  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
30/12/2006  5:45 PM Manaswini  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
8/1/2007 7:30 PM Manaswini Ramachandran  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
16/12/2006  2:45 PM Mandolin Sisters  Mandolin duo Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
25/12/2006  2:00 PM Manjari  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
16/1/2007  6:30 PM Mannargudi M.S.K. Sankaranarayanan and M.S.K. Venkadesan  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
8/12/2006 7:15 PM Marina's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
27/12/2006  12:45 PM Maruti Prasad  Vocal TTK Auditorium Music Academy
8/12/2006 6:00 PM Mathura Viswanathan  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
18/12/2006  7:30 PM Meenakshi Chittaranjan  Bharatanatyam  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
28/12/2006  6:30 PM Meenakshi Chittaranjan  Dance ballet Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
6/1/2007 2:45 PM Meenakshi Seshadri  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
18/12/2006  5:45 PM Meenakshi Srinivasan  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
2/12/2006 6:45 PM Mohan Santhanam  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
5/12/2006 5:00 PM Mohan Santhanam  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
21/12/2006  10:00 AM Mohan Santhanam  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
14/12/2006  7:30 PM Mridula S. Chari  Bharathanatyam R. K. Swamy Auditorium  Kapali Fine Arts
29/12/2006  7:30 PM Mysore M. Nagaraj and M. Manjunath  Violin duet TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  4:00 PM Mysore M. Nagaraj and M. Manjunath  Violin duet Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
27/12/2006  9:00 AM Mysore Nagamani Srinath  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
17/12/2006  6:30 PM Mysore Nagaraj and Manjunath  Violin duet Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
25/12/2006  10:00 AM Mysore Nagaraj and Manjunath  Violin duet Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
28/12/2006  4:30 PM Mysore Nagaraj and Manjunath  Violin duet Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
5/1/2007 4:30 PM Mythili Prakash  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
6/1/2007 5:45 PM Mythreyi Murali  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
14/12/2006  4:30 PM N. C. Soundaravalli  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
20/12/2006  5:00 PM N. C. Soundaravalli  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
22/12/2006  10:00 AM N. C. Soundaravalli  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
26/12/2006  10:00 AM N. C. Soundaravalli  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
27/12/2006  5:00 PM N. C. Soundaravalli  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
29/12/2006  10:00 AM N. C. Soundaravalli  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
5/1/2007 7:30 PM N. Gayatri  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
11/12/2006 7:15 PM N. Ramani  Flute Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
1/1/2007 10:00 AM N. Ramani  Flute Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
17/12/2006  9:00 AM N. Ramani  Flute MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
23/12/2006  10:00 AM N. Ramani  Flute TTK Auditorium Music Academy
24/12/2006  6:30 PM N. Ramani  Flute PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
26/12/2006  5:00 PM N. Ramani  Flute Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
30/12/2006  10:00 AM N. Ramani  Flute Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
30/12/2006  6:30 PM N. Ramani  Flute Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
25/12/2006  10:00 AM N. Ramani and R. Thiagarajan  Flute duet  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
15/12/2006  6:30 PM N. Ravikiran  Chitraveena Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
23/12/2006  7:30 PM N. Ravikiran  Chitraveena Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
24/12/2006  7:30 PM N. Ravikiran  Chitraveena TTK Auditorium Music Academy
4/12/2006 4:30 PM N. Vijay Siva  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
7/12/2006 6:30 PM N. Vijay Siva  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
10/12/2006 6:30 PM N. Vijay Siva  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
16/12/2006  7:30 PM N. Vijay Siva  Vocal TTK Auditorium Music Academy
20/12/2006  4:00 PM N. Vijay Siva  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
21/12/2006  6:30 PM N. Vijay Siva  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
22/12/2006  6:15 PM N. Vijay Siva  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
24/12/2006  10:00 AM Nagamani Srinath  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
13/12/2006  7:00 PM Nartaki Nataraj  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
24/12/2006  2:00 PM Narthagi Natraj  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
1/1/2007 8:00 PM Narthaki Nataraj  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
22/12/2006  10:00 AM Nedunuri Krishnamurthi  Vocal TTK Auditorium Music Academy
15/12/2006  6:30 PM Neela Ramgopal  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
7/1/2007 7:30 PM Neena Prasad  Mohini Attam  Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
21/12/2006  7:15 PM Neena Prasad  Mohini Attam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
10/12/2006 7:15 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
15/12/2006  6:45 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
19/12/2006  4:00 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
20/12/2006  6:15 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
23/12/2006  7:30 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
24/12/2006  6:30 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
25/12/2006  6:30 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
27/12/2006  7:30 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
29/12/2006  6:30 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
31/12/2006  4:25 PM Neyveli R. Santhanagopalan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  4:15 PM Nirmala Rajasekar  Veena Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
11/12/2006 7:30 PM Nirmala Seshadri and Neewin Hershall  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
17/12/2006  2:30 PM Nirmala Sundarrajan and Subashini Parthasarathy  Padams and Javalis Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
8/1/2007 7:15 PM Nirtyarpana Group  Dance Drama MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
7/12/2006 4:15 PM Nisha Rajagopal  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
19/12/2006  10:00 AM Nisha Rajagopal  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
24/12/2006  12:45 PM Nisha Rajagopal  Vocal TTK Auditorium Music Academy
25/112006  5:00 PM Nisha Rajagopal  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
28/12/2006  2:00 PM Nisha Rajagopal  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
29/12/2006  1:30 PM Nisha Rajagopal  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
30/12/2006  2:00 PM Nisha Rajagopal  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
9/12/2006 4:30 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
11/12/2006 6:30 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
1/1/2007 6:30 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
3/1/2007 6:30 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
13/12/2006  4:00 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
16/12/2006  4:30 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
20/12/2006  6:00 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
23/12/2006  6:15 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
25/11/2006  6:30 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
25/12/2006  4:45 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
26/12/2006  7:00 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
29/12/2006  7:15 PM Nithyashree Mahadevan  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
2/1/2007 7:15 PM Nitya Jaganathan  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
17/12/2006  7:00 PM O. S. Arun  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
19/12/2006  7:15 PM O. S. Arun  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
20/12/2006  4:45 PM O. S. Arun  Vocal TTK Auditorium Music Academy
22/12/2006  6:30 PM O. S. Arun  Carnatic and Bhajan Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
23/12/2006  6:15 PM O. S. Arun  Carnatic and Bhajans Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
25/12/2006  7:30 PM O. S. Arun  Sampradaya Bhajan Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
27/12/2006  6:45 PM O. S. Arun  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
28/12/2006  6:30 PM O. S. Arun  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
30/12/2006  6:45 PM O. S. Arun  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
6/12/2006 6:30 PM O. S. Thiagarajan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
11/12/2006 4:30 PM O. S. Thiagarajan  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
15/12/2006  4:00 PM O. S. Thiagarajan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
16/12/2006  6:30 PM O. S. Thiagarajan  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
19/12/2006  5:00 PM O. S. Thiagarajan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
20/12/2006  7:30 PM O. S. Thiagarajan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  7:30 PM O. S. Thiagarajan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
23/12/2006  7:15 PM O. S. Thiagarajan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
26/12/2006  6:15 PM O. S. Thiagarajan  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
31/12/2006  6:00 PM O. S. Thiagarajan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
28/12/2006  6:30 PM O. S. Thiagarajan and Ravikiran  Vocal & Chitraveena Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
16/12/2006  7:30 PM P. Sreenidhi Harini  Bharathanatyam R. K. Swamy Auditorium  Kapali Fine Arts
6/12/2006 7:15 PM P. Unnikrishnan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
9/12/2006 6:45 PM P. Unnikrishnan  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
12/12/2006 6:30 PM P. Unnikrishnan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
14/12/2006  6:15 PM P. Unnikrishnan  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
16/12/2006  6:00 PM P. Unnikrishnan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
18/12/2006  4:30 PM P. Unnikrishnan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  4:00 PM P. Unnikrishnan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
25/12/2006  6:15 PM P. Unnikrishnan  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
29/11/2006  6:30 PM P. Unnikrishnan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
29/12/2006  4:45 PM P. Unnikrishnan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
2/1/2007 9:00 AM Padma Krishnan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
7/1/2007 7:15 PM Padma S. Raghavan  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
12/12/2006 7:30 PM Padma Subrahmanyam  Dance drama Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
1/1/2007 7:30 PM Padma Subrahmanyam  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  6:30 PM Padma Subrahmanyam  Dance Ballet Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
27/12/2006  7:15 PM Padma Subrahmanyam  Bharathanatyam Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
30/12/2006  7:15 PM Padma Subrahmanyam  Dance Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
9/12/2006 4:30 PM Padmavati Ananthagopalan and Jayanthi Kumaresh  Veena duet Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
13/12/2006  7:00 PM Padmini Krishnamurthy  Dance MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
24/12/2006  7:30 PM Padmini Ramachandran  Dance  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
25/12/2006  10:00 AM Palai C. K. Ramachandran  Vocal TTK Auditorium Music Academy
25/12/2006  10:00 AM Palladam Venkataramana Rao  Keyboard PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
13/1/2007  6:30 PM Pandanallur P. V. Kalidas  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
14/12/2006  4:30 PM Panthula Rama  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
9/12/2006 10:00 AM Pantula Rama  Vocal  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
31/12/2006  2:30 PM Pantula Rama  Vocal TTK Auditorium Music Academy
8/12/2006 7:00 PM Papanasam Ashok Ramani  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
22/12/2006  5:00 PM Papanasam Ashok Ramani  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
29/12/2006  10:00 AM Papanasam Ashok Ramani  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
30/11/2006  6:30 PM Papanasam Ashok Ramani  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
30/12/2006  7:30 PM Papanasam Ashok Ramani  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
1/1/2007 6:30 PM Papanasam R. Ramani Bagavadhar  Nama Sankeerthanam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
18/12/2006  10:00 AM Parur M. S. Anantharaman, M. A. Sundareswaran, M. A. Krishnaswamy, M. S. Ananthakrishnan  Violin ensemble Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
19/12/2006  7:30 PM Parur M.S. Anantharaman, M.A. Sundareswaran, M.A. Krishnaswamy, M.S. Ananthakrishnan  Violin Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
5/12/2006 6:45 PM Parvathi Ravi Ghantasala  Dance ballet  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
28/12/2006  7:30 PM Parvathi Ravi Ghantasala  Dance ballet  Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
13/12/2006  7:15 PM Parvathy Ravi Gantasala  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
11/1/2007 7:30 PM Pavitra Bhatt  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
27/12/2006  7:30 PM Prahlada Charitram  Bagavatha Mela Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  4:30 PM Prasanna  Guitar Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
26/12/2006  4:00 PM Prasanna  Guitar Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
30/12/2006  10:00 AM Prasanna  Guitar Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
19/12/2006  12:30 PM Prasanna Venkataraman  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
20/12/2006  2:30 PM Prema Rangarajan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  4:00 PM Prema Rangarajan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
16/1/2007  6:00 PM Priya Murle  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
5/1/2007 7:30 PM Priya Sabhanayakam  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
7/1/2007 7:30 PM Priya Sabhanayakam  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
5/12/2006 4:30 PM Priya Sisters  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
7/12/2006 4:30 PM Priya Sisters  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
9/12/2006 6:30 PM Priya Sisters  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
1/1/2007 6:30 PM Priya Sisters  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
17/12/2006  6:00 PM Priya Sisters  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
18/12/2006  4:45 PM Priya Sisters  Vocal TTK Auditorium Music Academy
20/12/2006  4:30 PM Priya Sisters  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  6:30 PM Priya Sisters  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
23/12/2006  6:30 PM Priya Sisters  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
26/12/2006  4:00 PM Priya Sisters  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
28/11/2006  6:30 PM Priya Sisters  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
29/12/2006  5:00 PM Priya Sisters  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
6/1/2007 7:30 PM Priya Venkatraman  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
4/12/2006 6:45 PM Priyadarshini Govind  Bharathanatyam  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
18/12/2006  7:30 PM Priyadarshini Govind  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
20/12/2006  6:30 PM Priyadarshini Govind  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
22/12/2006  7:30 PM Priyadarshini Govind  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
10/1/2007 7:15 PM Priyadharshini  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
30/12/2006  5:00 PM Purnima Balasubramanian  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
21/1/2007  7:30 PM Pushkala Natarajan  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
8/12/2006 2:45 PM Pushpa Anand  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
23/12/2006  10:00 AM R. K. Padmanabha  Veena  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
29/12/2006  10:00 AM R. K. Srikantan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
2/1/2007 6:30 PM R. Prasanna  Guitar PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
18/12/2006  4:30 PM R. Prasanna  Guitar Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
19/12/2006  6:15 PM R. Prasanna  Guitar Rani Seethai Hall Kalarasana
28/12/2006  6:45 PM R. Prasanna  Guitar Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
30/12/2006  7:00 PM R. Prasanna  Guitar Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
10/12/2006 6:45 PM R. Suryaprakash  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
17/12/2006  9:00 AM R. Suryaprakash  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
18/12/2006  4:15 PM R. Suryaprakash  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
24/12/2006  4:30 PM R. Suryaprakash  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
25/12/2006  2:30 PM R. Suryaprakash  Vocal TTK Auditorium Music Academy
28/12/2006  5:00 PM R. Suryaprakash  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
30/12/2006  3:00 PM R. Suryaprakash  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
31/12/2006  2:00 PM R. Suryaprakash  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  10:00 AM R. Vedavalli  Vocal TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  5:00 PM R. Vedavalli  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
16/12/2006  4:30 PM Radha Bhaskar  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
23/12/2006  2:45 PM Radha Bhaskar  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
29/12/2006  3:00 PM Radha Bhaskar  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
23/12/2006  7:30 PM Radhica Giri  Bharathanatyam Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
31/12/2006  6:30 PM Radhika Shurajit  Dance Feature Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
24/12/2006  11:00 AM Radhu's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
31/12/2006  11:00 AM Rail Priya's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
11/12/2006 7:00 PM Rajeswari Sainath  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
17/12/2006  7:30 PM Rajeswari Sainath  Bharatanatyam  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
21/12/2006  7:30 PM Rajeswari Sainath  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
26/12/2006  7:30 PM Rajeswari Sainath  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
2/1/2007 12:30 PM Rajeswari Sathish  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
14/12/2006  4:15 PM Raji Gopalakrishnan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
19/12/2006  9:00 AM Raji Gopalakrishnan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
22/12/2006  6:45 PM Raji Gopalakrishnan  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
24/12/2006  4:00 PM Raji Gopalakrishnan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
28/12/2006  10:00 AM Raji Gopalakrishnan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
29/12/2006  5:00 PM Raji Gopalakrishnan  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
16/12/2006  10:00 AM Rama Ravi  Vocal TTK Auditorium Music Academy
15/12/2006  5:30 PM Rama Vaidyanathan  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
20/12/2006  6:00 PM Rama Vaidyanathan  Bharathanatyam  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
23/12/2006  4:15 PM Rama Vaidyanathan  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
25/12/2006  5:00 PM Ramji's Isai Mazhalai Rema  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
1/1/2007 4:30 PM Ramya Badrinath  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
12/12/2006 4:30 PM Ramya Ramnarayanan  Dance ballet  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
20/12/2006  6:15 PM Ramya Ramnarayanan  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
9/1/2007 7:30 PM Ranganayaki Jayaraman  Dance ballet  Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
5/12/2006 6:30 PM Ranjani and Gayathri  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
13/12/2006  6:30 PM Ranjani and Gayathri  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
14/12/2006  6:30 PM Ranjani and Gayathri  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
17/12/2006  6:30 PM Ranjani and Gayathri  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
19/12/2006  6:00 PM Ranjani and Gayathri  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
21/12/2006  4:45 PM Ranjani and Gayathri  Vocal TTK Auditorium Music Academy
22/12/2006  6:30 PM Ranjani and Gayathri  Violin duet Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
24/12/2006  9:30 AM Ranjani and Gayathri  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
26/12/2006  7:00 PM Ranjani and Gayathri  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
27/12/2006  4:30 PM Ranjani and Gayathri  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
30/12/2006  6:45 PM Ranjani and Gayathri  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
31/12/2006  6:15 PM Ranjani and Gayathri  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
7/12/2006 7:00 PM Revathy Krishna  Veena YGP Auditorium Bharat Kalachar
23/12/2006  6:45 PM Revathy Krishna  Veena  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
24/11/2006  6:30 PM Revathy Krishna  Veena Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
25/12/2006  4:30 PM Revathy Krishna  Veena Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
31/12/2006  4:00 PM Revathy Krishna  Veena Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
10/12/2006 7:00 PM Revathy Ramachandran  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
26/12/2006  7:30 PM Revathy Ramachandran  Bharathanatyam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
27/12/2006  6:30 PM Revathy Ramachandran  Dance ballet Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
28/12/2006  7:15 PM Revathy Ramachandran  Bharathanatyam and Suddha Nrittam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
2/1/2007 10:00 AM Rithvik Raja  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
10/1/2007 7:15 PM Roja Kannan  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
16/1/2007  7:30 PM Roja Kannan  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
27/12/2006  6:15 PM Roja Kannan  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
28/12/2006  2:30 PM Roja Kannan  Bharathanatyam Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
14/12/2006  7:00 PM Roja Kannan, Lavanya Ananth and Priya Murle  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
19/12/2006  10:00 AM Rudrapatnam Brothers  Vocal TTK Auditorium Music Academy
15/1/2007  4:00 PM S. Kasim and Babu  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
11/12/2006 4:30 PM S. Kasthuri Rangan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
20/12/2006  2:00 PM S. M. Vilasini  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
28/12/2006  12:45 PM S. M. Vilasini  Vocal TTK Auditorium Music Academy
8/1/2007 2:45 PM S. Mahathi  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
22/12/2006  12:30 PM S. Mahathi  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
21/12/2006  2:00 PM S. Mahathy  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
29/12/2006  12:45 PM S. Mahati  Vocal TTK Auditorium Music Academy
20/12/2006  9:00 AM S. P. Ramh  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
10/12/2006 4:15 PM S. Saketharaman Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
16/12/2006  4:30 PM S. Saketharaman  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
17/12/2006  10:00 AM S. Saketharaman  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
17/12/2006  4:00 PM S. Saketharaman  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
23/12/2006  4:00 PM S. Saketharaman  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
26/12/2006  6:15 PM S. Shashank  Flute Rani Seethai Hall Kalarasana
28/12/2006  4:00 PM S. Shashank  Flute Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
29/12/2006  6:00 PM S. Shashank  Flute MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
4/12/2006 6:30 PM S. Sowmya  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
5/12/2006 6:30 PM S. Sowmya  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
8/12/2006 4:30 PM S. Sowmya  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
9/12/2006 7:15 PM S. Sowmya  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
15/12/2006  6:00 PM S. Sowmya  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
16/12/2006  6:30 PM S. Sowmya  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
21/12/2006  4:30 PM S. Sowmya  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  4:45 PM S. Sowmya  Vocal TTK Auditorium Music Academy
26/12/2006  6:30 PM S. Sowmya  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
29/12/2006  6:15 PM S. Sowmya  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
30/12/2006  6:30 PM S. Sowmya  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
31/12/2006  7:30 PM S. Sowmya  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
27/12/2006  4:00 PM S. Srinivasan  Veena Rani Seethai Hall Kalarasana
28/12/2006  4:00 PM S. Umah Mahesh  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
20/12/2006  7:15 PM S. Ve. Shekher Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
16/12/2006  7:00 PM S. Ve. Shekher  Drama Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
22/12/2006  6:30 PM S. Ve. Shekher  Drama Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
31/12/2006  10:00 AM S. Ve. Shekher  Drama Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
7/1/2007 5:45 PM Sahana  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
8/1/2007 7:15 PM Sailaja  Kuchupudi Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
29/12/2006  7:30 PM Sailaja  Kuchupudi Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
31/12/2006  12:00 PM Salem R. Sriram  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
11/12/2006 6:45 PM Samudhra Performing Arts from Kerala  Ballet  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
23/1/2007  7:30 PM Sangeetha Iswaran  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
12/12/2006 4:00 PM Sangeetha Sivakumar  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
13/12/2006  4:30 PM Sangeetha Sivakumar  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
20/12/2006  7:30 PM Sangeetha Sivakumar  Vocal TTK Auditorium Music Academy
24/12/2006  4:00 PM Sangeetha Sivakumar  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
26/12/2006  5:00 PM Sangeetha Sivakumar  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
27/12/2006  4:15 PM Sangeetha Sivakumar  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
29/12/2006  9:00 AM Sangeetha Sivakumar  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
30/12/2006  4:30 PM Sangeetha Sivakumar  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
9/1/2007 2:45 PM Sangeetha Vasudevan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
1/12/2006 6:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
10/12/2006 6:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
12/12/2006 6:15 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
14/12/2006  6:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
17/12/2006  6:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
18/12/2006  7:15 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
20/12/2006  7:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
22/12/2006  4:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
24/12/2006  6:15 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
25/12/2006  4:00 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
26/12/2006  7:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
30/12/2006  6:30 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
31/12/2006  6:45 PM Sanjay Subrahmanyan  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
22/12/2006  10:00 AM Sankari Krishnan  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
17/12/2006  12:45 PM Saralaya Sisters  Vocal TTK Auditorium Music Academy
29/12/2006  9:00 AM Saralaya Sisters  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
19/12/2006  3:15 PM Saraswathi Viswanathan  Veena Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
2/1/2007 7:15 PM Saraswathy's -Vipanchi  Dance Ballet Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
3/1/2007 6:00 PM Sarayu Sai  Bharathanatyam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
18/12/2006  6:15 PM Sarayu Sai  Bharathanatyam Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
29/12/2006  4:15 PM Sarayu Sai  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
19/1/2007  7:30 PM Sasirekha Rammohan  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
29/12/2006  2:00 PM Saswathi Anand  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
1/1/2007 3:15 PM Savita Narasimhan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
23/12/2006  12:45 PM Savita Narasimhan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
26/12/2006  2:00 PM Savita Narasimhan  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
15/12/2006  4:15 PM Saxaphone Sisters  Sax duo Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
17/12/2006  10:00 AM Seetha Narayanan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
11/1/2007 7:15 PM Seethalakshmi Theatres and Tamilarasan Theatres  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
12/1/2007 7:00 PM Sembanarkoil Brothers  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
17/1/2007  6:30 PM Seshampatti Sivalingam  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
28/12/2006  10:00 AM Shankar Ramani  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
28/12/2006  3:00 PM Shankari Krishnan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
9/1/2007 4:30 PM Sharvani Joshi  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
31/12/2006  7:30 PM Shashank  Flute TTK Auditorium Music Academy
10/12/2006 7:30 PM Sheejith Krishna and Subhashini  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
21/12/2006  9:30 AM Shertallai K. N. Ranganatha Sarma  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
21/12/2006  5:00 PM Shertallai K. N. Ranganatha Sarma  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
20/1/2007  7:30 PM Shilpa Uthappa  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
15/12/2006  7:30 PM Shivani Krishnamurthy  Bharathanatyam R. K. Swamy Auditorium  Kapali Fine Arts
21/12/2006  7:30 PM Shobana  Bharathanatyam  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
24/12/2006  7:30 PM Shobana  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
26/12/2006  7:30 PM Shobana  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
19/12/2006  4:15 PM Shobana Ramesh  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
12/1/2007 7:15 PM Shreelatha Vinod  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
17/1/2007  7:30 PM Shridharani Hari  Dance  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
18/12/2006  12:45 PM Shriram Parthasarathy  Vocal TTK Auditorium Music Academy
4/12/2006 10:00 AM Shuba Ganesan  Vocal  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
27/12/2006  5:00 PM Shweta Suryakant Prachanbe  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
15/1/2007  7:15 PM Shyamala  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
3/12/2006 6:45 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
7/12/2006 5:00 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
11/12/2006 4:00 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
11/1/2007 2:45 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
17/12/2006  4:15 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
18/12/2006  2:00 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
19/12/2006  2:30 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
20/12/2006  3:00 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
22/12/2006  10:00 AM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
22/12/2006  6:30 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
23/12/2006  4:00 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
25/12/2006  4:30 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
29/12/2006  4:30 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
31/12/2006  6:15 PM Sikkil C. Gurucharan  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
18/12/2006  7:30 PM Sikkil Mala Chandrasekhar  Flute TTK Auditorium Music Academy
20/12/2006  2:45 PM Sikkil Mala Chandrasekhar  Flute Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
21/12/2006  4:00 PM Sikkil Mala Chandrasekhar  Flute Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
22/12/2006  3:00 PM Sikkil Mala Chandrasekhar  Flute MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
17/12/2006  4:30 PM Sikkil Sisters  Flute  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
12/1/2007 5:45 PM Sinduja Paraparan  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
2/1/2007 4:30 PM Sirkazhi G. Sivachidambaram  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
16/12/2006  6:45 PM Sirkazhi G. Sivachidambaram  Vocal  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
21/12/2006  7:15 PM Sirkazhi G. Sivachidambaram  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
23/12/2006  6:30 PM Sirkazhi G. Sivachidambaram  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
25/12/2006  4:30 PM Sirkazhi G. Sivachidambaram  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
31/12/2006  9:00 AM Sirkazhi G. Sivachidambaram  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
16/1/2007  4:00 PM Sithukadu T. G. Murugavel  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
2/1/2007 6:15 PM Smitha Madhav  Bharathanatyam Rani Seethai Hall Kalarasana
30/12/2006  6:15 PM Smitha Madhav  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
16/12/2006  7:30 PM Sonal Mansingh  Odissi Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
1/1/2007 3:45 PM Sonali Sarushi  Bharathanatyam Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
9/1/2007 7:15 PM Sowmya Tilak  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
1/1/2007 7:30 PM Sreekala Bharath  Bharathanatyam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
22/12/2006  9:30 AM Sreevalson J. Menon  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
26/12/2006  3:00 PM Sreevalson Menon  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
12/1/2007 7:15 PM Srekala Bharath  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
21/12/2006  6:00 PM Srekala Bharath  Bharathanatyam  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
26/12/2006  7:15 PM Srekala Bharath  Dance Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
31/12/2006  5:15 PM Srekala Bharath  Dance Drama Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
23/11/2006  6:30 PM Sri Satya Sai Group  Cultural Programme Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
13/1/2007  7:15 PM Srihari's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
12/12/2006 6:00 PM Srikant and Aswathy  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
22/12/2006  7:30 PM Srinidhi Chidambaram  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
13/1/2007  7:15 PM Srinidhi Harini  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
6/12/2006 4:15 PM Sriram Gangadharan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
8/12/2006 9:30 AM Sriram Gangadharan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
11/12/2006 4:30 PM Sriram Gangadharan  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
1/1/2007 2:00 PM Sriram Gangadharan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
4/1/2007 10:30 AM Sriram Gangadharan  Vocal Narada Gana Sabha Main Hall Narada Gana Sabha
13/12/2006 5:00 PM Sriram Gangadharan  Vocal Chettinad Vidyashram Jaya TV
14/12/2006  10:00 AM Sriram Gangadharan  Vocal  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
15/12/2006 6:30 PM Sriram Gangadharan  Vocal   Naadha Universal
16/12/2006  10:00 AM Sriram Gangadharan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
18/12/2006 6:30 PM Sriram Gangadharan  Vocal   Sri Ragam Fine Arts
19/12/2006  4:00 PM Sriram Gangadharan  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
22/12/2006 6:30 PM Sriram Gangadharan  Vocal Kamarajar Arangam Chennaiyil Tiruvayyaru
25/12/2006  2:00 PM Sriram Gangadharan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
27/12/2006 4:30 PM Sriram Gangadharan  Vocal   Valayapatti Nadalaya
30/12/2006  2:30 PM Sriram Gangadharan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
23/12/2006  9:30 AM Sriram Parasuram  Violin Solo Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
12/12/2006 7:15 PM Sriram Parasuram and Anooradha Sriram  Carnatic Hindustani Jugalbandhi Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
16/12/2006  6:15 PM Sriram Parasuram and Anooradha Sriram  Carnatic Hindustani Jugalbandhi Rani Seethai Hall Kalarasana
18/12/2006  6:30 PM Sriram Parasuram and Anooradha Sriram  Carnatic Hindustani Jugalbandhi Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
20/12/2006  6:30 PM Sriram Parasuram and Anooradha Sriram  Carnatic Hindustani Jugalbandhi PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
27/12/2006  7:00 PM Sriram Parasuram and Anooradha Sriram  Carnatic Hindustani Jugalbandhi Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
30/12/2006  6:15 PM Sriram Parasuram and Anooradha Sriram  Carnatic Hindustani Jugalbandhi Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
1/12/2006 6:30 PM Sriram Parthasarathy  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
5/12/2006 4:15 PM Sriram Parthasarathy  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
2/1/2007 6:00 PM Sriranjani Chandramouli  Bharathanatyam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
20/12/2006  4:30 PM Sriranjani Chandramouli  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
11/1/2007 5:45 PM Sruthi Anand  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
4/1/2007 7:30 PM Students of Malathi Thothadri  Dance Drama Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kapali Fine Arts
22/12/2006  2:30 PM Subashini Parthasarathi  Vocal TTK Auditorium Music Academy
11/1/2007 7:15 PM Subbashini Gopalaswamy  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
18/12/2006  4:00 PM Subha Ganesan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
20/12/2006  4:30 PM Subha Ganesan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
25/12/2006  10:00 AM Subha Ganesan  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
26/12/2006  2:45 PM Subha Ganesan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
15/12/2006  2:45 PM Subhashini Parthasarathy  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
16/12/2006  3:00 PM Subhashini Parthasarathy  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
13/12/2006  2:45 PM Subhashree Ramachandran  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
28/12/2006  9:00 AM Subhashree Ramachandran  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
7/12/2006 6:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
10/12/2006 6:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
12/12/2006 6:45 PM Sudha Ragunathan  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
3/1/2007 7:15 PM Sudha Ragunathan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
13/12/2006  6:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
15/12/2006  6:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
18/12/2006  6:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
20/12/2006  6:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
22/12/2006  7:15 PM Sudha Ragunathan  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
25/12/2006  9:30 AM Sudha Ragunathan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
26/12/2006  6:00 PM Sudha Ragunathan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
28/12/2006  7:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
29/12/2006  4:30 PM Sudha Ragunathan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
26/12/2006  5:45 PM Sudha Vijaykumar  Dance Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
20/12/2006  4:00 PM Sudharsana Arunkumar  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
23/12/2006  4:30 PM Sugantha Kalamegam  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
16/12/2006  9:00 AM Suguna Purushothaman  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
26/12/2006  4:15 PM Sulakshana Jayaram  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
22/12/2006  12:45 PM Sumitra Vasudev  Vocal TTK Auditorium Music Academy
13/1/2007  5:45 PM Sunanda Srikanth  Bharathanatyam Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
13/12/2006  7:30 PM Surupa Sen and Bijoyini Satpathy  Odissi Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
23/12/2006  10:00 AM Surya Prakash  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
16/12/2006  12:45 PM Swarna Rethas  Vocal TTK Auditorium Music Academy
31/12/2006  7:30 PM Swarnalatha  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
26/12/2006  5:15 PM Swarnamalya  Dance Drama Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
5/1/2007 7:00 PM Sylaja's  Kuchupudi Dance PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
3/12/2006 6:30 PM T. M. Krishna  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
8/12/2006 6:30 PM T. M. Krishna  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
10/12/2006 6:30 PM T. M. Krishna  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
13/12/2006  4:30 PM T. M. Krishna  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
19/12/2006  6:15 PM T. M. Krishna  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
22/12/2006  6:00 PM T. M. Krishna  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
23/12/2006  7:30 PM T. M. Krishna  Vocal TTK Auditorium Music Academy
24/12/2006  4:00 PM T. M. Krishna  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
25/12/2006  6:30 PM T. M. Krishna  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
26/12/2006  4:30 PM T. M. Krishna  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
28/12/2006  7:30 PM T. M. Krishna  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
29/12/2006  7:00 PM T. M. Krishna  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
30/12/2006  6:15 PM T. M. Krishna  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
3/1/2007 7:30 PM T. Madhumathy  Bharathanatyam Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
1/1/2007 10:00 AM T. N. Krishnan  Violin TTK Auditorium Music Academy
17/12/2006  6:45 PM T. N. Krishnan  Violin  Dakshinamurthy Auditorium  Kartik Fine Arts
17/12/2006  4:30 PM T. N. S. Krishna  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
27/12/2006  10:00 AM T. Rukmani  Violin TTK Auditorium Music Academy
28/12/2006  9:30 AM T. S. Satyavati  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
5/12/2006 7:00 PM T. V. Ramprasadh  Vocal YGP Auditorium Bharat Kalachar
13/12/2006  10:00 AM T. V. Ramprasadh  Vocal  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
17/12/2006  3:00 PM T. V. Ramprasadh  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
19/12/2006  2:00 PM T. V. Ramprasadh  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
20/12/2006  9:00 AM T. V. Ramprasadh  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
21/12/2006  6:15 PM T. V. Ramprasadh  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
24/12/2006  4:15 PM T. V. Ramprasadh  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
26/12/2006  10:00 AM T. V. Ramprasadh  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
31/12/2006  10:00 AM T. V. Ramprasadh  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
2/12/2006 6:30 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
7/12/2006 6:45 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
12/12/2006 6:30 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
1/1/2007 5:00 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
15/12/2006  7:15 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
17/12/2006  4:25 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
19/12/2006  6:30 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
20/12/2006  6:15 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
23/12/2006  6:00 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
25/12/2006  7:00 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
28/12/2006  6:30 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
29/12/2006  4:00 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
30/12/2006  7:30 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal TTK Auditorium Music Academy
31/12/2006  6:30 PM T. V. Sankaranarayanan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
5/12/2006 10:00 AM T. V. Sundaravalli  Vocal  Narada Gana Sabha Mini Hall  Kartik Fine Arts
19/12/2006  3:00 PM T. V. Sundaravalli  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
1/1/2007 7:15 PM T. V. Varadharajan Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
15/12/2006  7:30 PM The Madras Players  English Play Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
26/12/2006  7:15 PM Thirupambaram Shanmugasundaram  Vocal Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
17/1/2007  4:00 PM Thiruvallikeni P. V. Thirumoorthy  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
15/12/2006  6:15 PM Thiruvarur Bhaktavatsalam Layamadhuraa Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
13/12/2006  6:30 PM Tirukoilur Babu and Kumar  Nadaswaram Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
14/1/2007  6:30 PM Tirupambaram Brothers  Nadaswaram Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
1/1/2007 4:00 PM Trichur Brothers  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
2/1/2007 2:00 PM Trichur Brothers  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
29/12/2006  2:45 PM Trichur Brothers  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
1/1/2007 4:30 PM Trichur Ramachandran  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
26/12/2006  6:30 PM Trichur Ramachandran  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
22/12/2006  7:30 PM Trichur V. Ramachandran  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
14/12/2006  9:00 AM Trivandrum R. Venkatraman  Veena MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
26/12/2006  3:45 PM Tulasi Manohari Ganesh  Flute Raja Annamalai Manram Tamil Isai Sangam
12/12/2006 4:30 PM U. P. Raju and Nagamani  Mandolin Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
17/12/2006  4:30 PM U. P. Raju and Nagamani  Mandolin Duet Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
21/12/2006  3:00 PM U. P. Raju and Nagamani  Mandolin Duet MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
30/12/2006  10:00 AM U. P. Raju and Nagamani  Mandolin Duet TTK Auditorium Music Academy
1/1/2007 6:15 PM U. Shrinivas  Mandolin Rani Seethai Hall Kalarasana
14/12/2006  4:00 PM U. Shrinivas  Mandolin Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
18/12/2006  6:30 PM U. Shrinivas  Mandolin Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
21/12/2006  5:00 PM U. Shrinivas  Mandolin Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
25/12/2006  6:00 PM U. Shrinivas  Mandolin MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
28/12/2006  4:30 PM U. Shrinivas and U. Rajesh  Mandolin Duet Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
23/12/2006  4:45 PM U. Shrinivas, V. Ramesh  Mandolin duet TTK Auditorium Music Academy
10/12/2006 6:15 PM Udayalur Kalyanaraman  Namasankeerthanam Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
19/12/2006  7:30 PM Uma Muralikrishna  Dance Ballet  Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kartik Fine Arts
11/12/2006 6:00 PM Uma Satyanarayanan Namboodripad  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
14/1/2007  7:15 PM Uma Satyanarayanan Nambudripad  Bharathanatyam MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
8/12/2006 6:45 PM Urmila Sathyanarayanan  Bharathanatyam  Narada Gana Sabha Main Hall  Kartik Fine Arts
23/12/2006  7:30 PM Urmila Sathyanarayanan  Bharathanatyam Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
25/12/2006  12:30 PM V. R. Dilipkumar  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
15/12/2006  4:30 PM V. Sankara Narayanan  Vocal Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
21/12/2006  4:00 PM V. Sankaranarayanan  Vocal Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
26/12/2006  2:00 PM V. Shankaranarayanan  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
28/12/2006  7:30 PM Vaijayanthimala Bali  Dance Drama Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
9/1/2007 7:30 PM Vaishnavi Sainath  Bharathanatyam Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
28/12/2006  5:00 PM Vaishnavi Sainath  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
17/12/2006  6:15 PM Vani Jaiaram  Devotional and Light melodies Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
16/12/2006  5:30 PM Varsha  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharatiya Vidya Bhavan
18/12/2006  4:00 PM Vasudha Ravi  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
31/12/2006  2:00 PM Vasudha Ravi  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
17/12/2006  4:45 PM Vasundhara Rajagopal  Vocal TTK Auditorium Music Academy
20/12/2006  4:00 PM Vasundhara Rajagopal  Vocal Rani Seethai Hall Kalarasana
22/12/2006  4:00 PM Vasundhara Rajagopal  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
26/12/2006  9:30 AM Vasundhara Rajagopal  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
28/12/2006  9:00 AM Vasundhara Rajagopal  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
30/12/2006  4:30 PM Vasundhara Rajagopal  Vocal  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
23/12/2006  2:00 PM Vellore R. Giridharan  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
25/12/2006  7:15 PM Vempatti Chinna Satyam  Dance Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
21/12/2006  12:30 PM Vidya Kalyanaraman  Vocal Satguru Gnanananda Hall Narada Gana Sabha
23/12/2006  4:00 PM Vijayagopal  Flute Vidya Bharati, Mylapore Shri Parthasarathy Swami Sabha
13/1/2007  7:30 PM Vijayalakshmi and Hemanthkumar  Dance ballet  Bharatiya Vidya Bhavan Hall  Kartik Fine Arts
17/12/2006  2:30 PM Vijayalakshmi Subramaniam  Vocal TTK Auditorium Music Academy
22/12/2006  4:30 PM Vijayalakshmi Subramaniam  Vocal  Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kartik Fine Arts
24/12/2006  3:00 PM Vijayalakshmi Subramaniam  Vocal MFAC Auditorium Myalpore Fine Arts Club
27/12/2006  9:30 AM Vijayalakshmi Subramaniam  Vocal Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha
28/12/2006  10:00 AM Vijayalakshmi Subramaniam  Vocal Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
29/12/2006  4:30 PM Vijayalakshmi Subramaniam  Vocal Vani Mahal Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
1/1/2007 7:30 PM Vinitha Navaratnam  Bharathanatyam Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kapali Fine Arts
13/12/2006  4:15 PM Vipanchee  Dance Sivagami Pethachi Hall, M. Ct. M. School Brahma Gana Sabha
26/12/2006  10:00 AM Visakha Hari  Harikatha TTK Auditorium Music Academy
28/12/2006  6:45 PM Visakha Hari  Harikatha  Valliammal College for Women, Annanagar  Kartik Fine Arts
29/12/2006  5:00 PM Visakha Hari  Vocal Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Naadhabrahmam
31/12/2006  6:30 PM Visakha Hari  Harikatha Dakshinamurthy Auditorium  Kapali Fine Arts
17/12/2006  3:15 PM Visalakshi Nityanand  Vocal Balamandir German Hall Indian Fine Arts Society
23/12/2006  10:00 AM Visalakshi Nityanand  Vocal Srinivasa Sastry Hall  Kapali Fine Arts
11/12/2006 6:30 PM Vishaka Hari  Sangeetha Upanyasam Srinivasa Sastri Hall, Luz SAFE
6/1/2007 7:00 PM Y. G. Mahendra  Drama PSBB, KK Nagar Sri Rama Bhakta Jana Samaj
24/12/2006  7:00 PM Y. G. Mahendra  Drama Infosys Hall, RKM High School, T Nagar Mudhra
7/1/2007 7:15 PM Y. Gee. Mahindra's  Drama Rama Rao Kala Mantap Nungambakkam Cultural Academy
9/12/2006 7:30 PM Yamini Reddy  Kuchipudi Dr. Nalli Gana Vihar Sri Krishna Gana Sabha